Raad van Advies

In het seizoen 2012-2013 is de Raad van Advies (RvA) opgericht. De RvA heeft de functie om het bestuur te voorzien van gevraagd en ongevraagd advies. Dit advies kan gegeven worden tijdens vergaderingen die twee keer per seizoen worden belegd. De RvA heeft het recht om naast deze vaste momenten, een vergadering te beleggen met het bestuur indien zij dit nodig achten. De communicatie vanuit het bestuur zal plaatsvinden door middel van een tweemaandelijkse update per mail. De RvA heeft geen inzicht in de notulen van de bestuursvergaderingen.