De promotiecommissie

Deze commissie bestaat reeds 3 jaar en richt zich vooral op het naar buiten dragen van NSVV Heyendaal naar de volleybal- en studentenwereld. De taken van de commissie zijn het schrijven van de nabeschouwing van de wedstrijden op de openbare Facebook-pagina van Heyendaal. Daarnaast verzorgt depromotiecommissie de promotie van VVH Gras en VVH Beach naar andere verenigingen toe. Tevens zal de promotiecommissie garant staan voor de aanwezigheid van NSVV Heyendaal tijdens de introductiedagen om op die manier nieuwe leden te werven.