Op dinsdag 24 september zal om 19:30 de Algemene Leden Vergadering plaatsvinden waar het bestuur zal wisselen. Het huidige bestuur zal verslag doen van de inspanningen die zij dit jaar hebben gedaan om de vereniging te verbeteren. Ook presenteert het kandidaatsbestuur het beleidsplan. De vergadering vindt plaats in vergaderzaal 1 van het Universitair Sportcentrum. De stukken zijn naar alle leden per mail verstuurd. De ALV is hét moment om je stem te laten horen en invloed uit te oefenen, dus hopelijk tot dan!